Niezwykłe połączenie harfy i gitary. W wykonaniu ACh Duo – zespołu tworzonego przez Aleksandra Pankowskiego vel Jankowskiego oraz Julię Łopuszyńską – zabrzmią utwory będące zarówno transkrypcjami dzieł pisanych na inny skład instrumentalny, jak i te stworzone na to niecodzienne, muzyczne zestawienie.

Ważnym punktem koncertu będzie prapremiera Wariacji podwójnych na gitarę i harfę Mikołaja Góreckiego, będących nową wersją nigdy nie wykonywanego wcześniej utworu przeznaczonego na mandolinę i gitarę o tym samym tytule.

An unusual combination of harp and guitar. Performed by the ACh Duo - an ensemble formed by Aleksander Pankowski vel Jankowski and Julia Lopuszynska - the concert will feature pieces that are both transcriptions of works written for another instrumental composition, as well as those created for this unusual musical combination.

An important highlight of the concert will be the world premiere of Mikołaj Górecki's Double Variations for Guitar and Harp, which is a new version of a never-before-performed work intended for mandolin and guitar of the same title.

20 PLN / 10 PLN